1. Startsida
  2. /
  3. Webbutbildning

Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer

 

Om utbildningen

Denna webbutbildning ger dig kunskap om vilka individer som är särskilt riskutsatta vid bostadsbränder, vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka deras brandskydd och vad du kan vara uppmärksam på och göra för att bidra till att färre skadas allvarligt eller omkommer vid bränder i bostäder.

Utbildningen består av fyra huvudsakliga delar med filmer, texter och enkla övningar och tar totalt cirka 45 minuter att genomföra. Du kan göra hela utbildningen på en gång eller ta pauser. Utbildningen kan genomföras på egen hand, men du får ut som mest av den om du diskuterar innehållet med dina kollegor.

Målgrupp

Den här webbutbildningen riktar sig framför allt till dig som arbetar i människors hem, som hemtjänstpersonal, boendestödjare, fixartjänster etc. samt dig som är handläggare inom socialtjänsten, främst inom äldre- och funktionshinderomsorgen, missbruk och socialpsykiatri.

Alla inom kommunens verksamheter som i sitt arbete besöker människors hem har nytta av att gå utbildningen, för att kunna stödja personer som är riskutsatta vid en brand att stärka sitt brandskydd.

Utbildningen är framtagen av MSB i samarbete med Socialstyrelsen.

Kontakt

Vid frågor om utbildningen, kontakta utbildning@socialstyrelsen.se

Viktiga nummer

Vid nödläge - 112
Info vid olyckor & kris - 113 13
Polis, icke akuta händelser - 114 14
Sjukvårdsrådgivning - 1177
Giftinformation - 010-456 6700
SOS-international - 004570105050