1. Startsida
  2. /
  3. Om Räddsam VG

Följande räddningstjänstorganisationer har undertecknat Avsiktsförklaring:

Viktiga nummer

Vid nödläge - 112
Info vid olyckor & kris - 113 13
Polis, icke akuta händelser - 114 14
Sjukvårdsrådgivning - 1177
Giftinformation - 010-456 6700
SOS-international - 004570105050