1. Startsida
  2. /
  3. Om Räddsam VG

Om Räddsam VG

RäddsamVG består av 19 räddningstjänster och 50 kommuner. Det är samtliga räddningstjänster i Västra Götaland. Det är alla 49 kommuner i Västra Götaland, plus Kungsbacka i Halland. Kungsbacka kommun ingår i räddningstjänsten Storgöteborg. 

RäddsamVG formaliserades 2015, och har sitt ursprung i ett samarbete kallat Fyrklövern. Därav en fyrklöver i loggan. 

I RäddsamVG finns ett koncept med noder som härrör från de fyra största Räddningstjänsterna och de i sin tur representerar sina delregioner vid större händelser. Dessa delregioner är:

Göteborgsregionen med räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, som nod.

Östra Skaraborgsregionen med Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg, RÖS, som nod. 

Södra Älvsborgsregionen med Räddningstjänstförbundet Södra Älvsborg, SÄRF, som nod. 

Fyrbodalsregionen med Räddningstjänstförbundet Norra Älvsborg, NÄRF, som nod.

RäddsamVG har en styrgrupp bestående av förbundsdirektörer/räddningschefer från 8 av räddningstjänsterna i västra Götaland. Delregionerna ovan är alltid representerade i styrgruppen. Övriga fyra platser är fördelade utifrån delregionerna så att hela västra Götaland ska vara representerat. 

Vidare finns beredningsgrupper som arbetar med sakfrågor. RäddsamVG:S beredningsgrupper är: Inre Ledning, operativ samverkan, utbildning, förebyggande och HR. 

 

Ladda hem områdeskartor för Räddningstjänsterna i Västra Götaland

Ladda hem områdeskartor för Räddningstjänsterna i Västra Götaland

Följande räddningstjänstorganisationer har undertecknat Avsiktsförklaring:

”Genom samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra Götaland med förmåga att hantera det oönskade”

Norra Älvsborg räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Bengtsfors
Räddningstjänsten Dals Ed
Åmåls Räddningstjänst
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
Bohus Räddningstjänstförbund
Öckerö Räddningstjänst
Tanums Räddningstjänst
Orust Räddningstjänst
Sotenäs Räddningstjänst
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Herrljunga Räddningstjänst
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Strömstads Räddningstjänst