1. Startsida
  2. /
  3. Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för raddsamvg.com. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på raddsamvg.com.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För raddsamvg.com gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för raddsamvg.com

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är raddsamvg.com?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av oss och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Detta gäller till exempel filmer från MSB och andra aktörer.

För dig som använder skärmläsare

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
  • Vissa bilder på raddsamvg.com saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • Vissa filmer saknar titel-text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information. Filmer som är producerade före 23 september 2020 som saknar syntolkning.

Så här vi testat tillgängligheten

Vi gör manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppfördes den 3 januari 2021.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Den 21/1-2021 gjordes den senaste uppdateringen i form av en bättre meny under Individanpassat brandskydd. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att raddsamvg.com inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Räddsam VG.

Du kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på raddsamvg.com till info@raddsamvg.com

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Viktiga nummer

Vid nödläge - 112
Info vid olyckor & kris - 113 13
Polis, icke akuta händelser - 114 14
Sjukvårdsrådgivning - 1177
Giftinformation - 010-456 6700
SOS-international - 004570105050