Välkommen till Räddsam VG

Vi blir en stark röst

Samarbete mellan räddningstjänster i Västra Götaland

Välkommen till Räddsam VG

Vi blir en stark röst

Samarbete mellan räddningstjänster i Västra Götaland

Vårt mål är ett samarbete som skall komma hela VG regionens invånare till gagn.

Viktiga nummer

Vid nödläge - 112
Info vid olyckor & kris - 113 13
Polis, icke akuta händelser - 114 14
Sjukvårdsrådgivning - 1177
Giftinformation - 010-456 6700
SOS-international - 004570105050