1. Startsida
  2. /
  3. Förstärkta/seriekopplade brandvarnare

Förstärkt brandvarnare

Det är viktigt att se över hela bostaden så man kan upptäcka larmet från alla rum. TV kan ofta ställa till problem då det krävs hög volym för att personen ska kunna höra. Detta kan bli störande för andra familjemedlemmar och grannar så därför finns det hjälpmedel att få. Hörapparaten kopplas då ihop med TV och i dessa fall stängs i stort sett alla andra ljud ute. Här finns en typisk riskfaktor. I dessa fall kan man även koppla brandvarnaren till en vibrerande sittdyna i fåtöljen/soffan som personen oftast sitter i, eller en bärbar dosa som fästs på kläderna.

Har personen nedsatt hörsel bör brandvarnaren förstärkas med t.ex. blixtljus och vibrerande kudde även i sängen.

Vid nedsatt syn finns det brandvarnare som i stället för att pipa, talar om i vilket rum som det är rök i.

Seriekopplade brandvarnare
I de fall där personer har en fysisk funktionsnedsättning som påverkar rörelseförmågan eller möjligheten att agera vid brand, är det extra viktigt med en tidig upptäckt. En enkel åtgärd är då att se över antalet brandvarnare i bostaden och kanske även ha seriekopplade brandvarnare så branden inte behöver växa sig stor innan någon brandvarnare reagerar.

Om en boende har trygghetslarm kan man även koppla på ett brandlarm på detta vilket sparar tid tills personen får hjälp. Larmcentralen kan vid viss indikation kontakta SOS 112.

Spisvakt

Den vanligaste brandorsaken vid bostadsbränder är att man glömmer något på spisen eller att en platta står på.
För att minska risken för brand är en spisvakt ett mycket bra hjälpmedel. Det är en teknisk lösning som förhindrar att en brand uppstår då den bryter strömmen till spisen när den upptäcker en farlig situation.

Det finns spisvakter som reagerar på en kombination av värme, tid och rörelse. Det innebär att om man steker mat på hög temperatur, måste man vara där och röra i stekpannan. Annars kommer först en ljudsignal som varning, den ger personen en chansen att trycka på en knapp och tala om att man är där, om ingen trycker på knappen bryts strömmen. Om man däremot har ett långkok på spisen, på låg temperatur så behöver man inte vara där och röra. Då är temperaturen inte farligt hög och spisvakten låter spisen vara igång så länge man inte kokar tort.   

Det finns även spisvakter med släckfunktion som träder i kraft om det ändå mot förmodan skulle uppstå en brand.

Portabel sprinkler

Ett hjälpmedel som både varnar och släcker är den portabla sprinklern.
Den placeras i det rum där det finns störst risk för brand, och en detektor kopplas till sprinklern. Detektorn reagerar på en kombination av rök och värme och den tillåter därför ganska kraftig cigarettrök i rummet utan att lösa ut. Den kan med fördel användas om en person röker mycket i sängen eller fåtöljen där det finns risk att personen somnar och tappar glödande cigarett på kläderna eller annat lättantändligt material.

Om man ser risk för brand i fler rum kan ett rör med munstycke kopplas på sprinklern och ledas till det andra rummet. Man placerar då en detektor även där. Vid brand kommer vattendimman bara vid den detektorn som först reagerat.

Om en person har svårt att röra sig eller inte kan ta sig ut själv ur sin bostad bör man se över boendeformen. Ett vanligt bostadshus är byggt för att man själv ska kunna utrymma vid behov. Utrymning sker normalt via trapphuset men är det blockerat kan det även ske via fönster eller balkong. Du ska själv kunna klättra ner för räddningstjänstens stegutrustning.
Om en person ändå väljer att bo kvar trots att den vet om riskerna vid en brand, kan detta hjälpmedel användas för att stärka upp brandskyddet. En portabel sprinkler kan däremot aldrig kompensera för att en person inte kan ta sig ut, personen kommer alltså inte ha ett skäligt brandskydd i lagens mening.

Andra skyddsåtgärder

Den största brandorsaken vid dödsbränder är rökning. Åtgärder för att minska risken för att en brand ska uppstå kan i dessa fall vara E-cigaretter eller att bara röka ute.

Även andra åtgärder såsom rökförkläde, flamskyddade sängkläder och madrasser kan göra stor skillnad. Det är också bra att ha ett glas vatten nära för att lättare kunna släcka en tappad fimp, och ha tillgång till en plåthink med vatten i för fimpar.

Det är bra att undvika bylsiga kläder av bomull eller viskos. Använd i stället mer åtsittande kläder i djurfiber som ull och siden, eller konstfiber som tex polyester. Om man ändå har bomull ska det innehålla minst 5% elastan

Det är viktigt att titta över hela bostaden. Andra enkla åtgärder är att rensa bort allt brännbart material runt spisen, byta levande ljus mot elljus, ta bort spotlights som fästs med en klämma eller skruvplattor, byta gamla sladdar och fördelardosor samt använda timer på kaffe- och vattenkokare och brödrost.

Elektriska värmefiltar kan också vara en fara och sladden bör alltid dras ur kontakten när filten inte används. Samma gäller även hårtorkar och annan elektrisk utrustning.

Att bostaden har en jordfelsbrytare kan förhindra att vissa elfel orsakar skada.

Viktiga nummer

Vid nödläge - 112
Info vid olyckor & kris - 113 13
Polis, icke akuta händelser - 114 14
Sjukvårdsrådgivning - 1177
Giftinformation - 010-456 6700
SOS-international - 004570105050