1. Startsida
  2. /
  3. Tips på smarta hjälpmedel i hemmet

Smarta tips och hjälpmedel i hemmet

 

Brandvarnare

Det finns olika sorters brandvarnare som passar beroende på vad man har för förutsättningar. En brandvarnare som piper hjälper till exempel inte någon med hörselnedsättning.

Hörselnedsättning – Det finns brandvarnare som kopplas ihop med en vibrerande bärbar dosa, armbandsur eller dosa att lägga under kudden. Blixtljus eller annan frekvens på pipandet finns också. Man kan även seriekoppla brandvarnare för att lättare kunna höra om en brandvarnare löser ut i andra änden av huset, källaren eller garaget.
Kontakta din hörselmottagning/hörselverksamhet.

Synnedsättning – Det finns brandvarnare som har ett talat larm. Den berättar då i vilket rum som det brinner för att man lättare ska kunna orientera sig i bostaden. Dessa brandvarnare kan även ha en rörelsedetektor så de tänder upp en nattlampa om man går förbi då det är mörkt.
Googla ”smarta brandvarnare” eller kontakta din vårdcentral eller arbetsterapeut.

Nedsatt rörelseförmåga – Det finns brandvarnare som har fjärrkontroll eller som är kopplad till ens smartphone så man enkelt kan stänga av pipandet (om den larmar vid matlagning eller liknande) utan att behöva klättra upp på en pall. Man kan även göra funktionskontroll via telefon eller fjärrkontroll.
Googla ”smarta brandvarnare” eller kontakta din vårdcentral eller arbetsterapeut.

 

Testhorn

Det är många människor som kan ha svårt att nå upp till sina brandvarnare i taket och det finns alltid en risk för fall om man ska klättra upp på något för att testa brandvarnaren. Om man inte har köpt en brandvarnare med fjärrkontroll, så kan Testhornet vara ett bra hjälpmedel. Det är ett långt skohorn med en utstående pigg på som kan användas för att nå upp och trycka på testknappen på brandvarnaren när man står stadigt på golvet.
Googla Testhorn

Släckutrustning

Rekommendationen är att alla ska ha en 6kg pulversläckare hemma för att kunna dämpa eller släcka en brand om den skulle uppstå. Om rörelseförmågan är nedsatt kan det vara svårt att använda en släckare av den storleken.

Handbrandsläckare – Köp i stället flera 2kg pulversläckare så du säkert kan använda den om olyckan är framme. Dessa finns även utan slang så det är lättare att använda med bara en hand. Du behöver inte hålla släckaren med ena handen och styra slangen/munstycket med den andra.
Finns att köpa i de flesta varuhusen.

Portabel sprinkler – Om rörelseförmågan är nedsatt och en person till exempel röker mycket sittande eller liggande i stoppade möbler kan en portabel sprinkler vara en trygghet. Det är en “lös” sprinkler som ser ut som en tub som står vid väggen. Den har en egen vattenbehållare så den behöver inte kopplas in på vattennätet. Däremot behöver den el. Den reagerar på en kombination av rök och värme så det kan vara mycket cigarettrök i rummet utan att sprinklern löser ut. Blir röken varm som vid en brand löser den ut och dämpar eller släcker branden med en vattendimma.
Googla ”Portabel sprinkler”

Vattenglas eller sprayflaska – Om en person röker mycket och dessutom har svårt att röra sig, ser dåligt eller kan vara påverkad av mediciner eller alkohol. Finns det stor risk för att drabbas av brand i kläder eller möbeln personen befinner sig i. Det är då bra att alltid ha ett glas vatten eller en sprayflaska/blomspruta med vatten i precis bredvid så personen snabbt kan släcka medan branden är liten.
Finns redan hemma eller går att köpa i exempelvis mataffärer.

Brandfilt – Är en speciell filt som är framtagen för att kunna släcka mindre bränder hemma i möbler, kläder, brand på spisen eller stearin. Den släcker genom att kväva branden när den läggs över föremålet som brinner.
Finns att köpa i de flesta varuhusen

 

Flamskyddade kläder, sängkläder och möbler

Om en person röker mycket och dessutom har svårt att röra sig, ser dåligt eller kan vara påverkad av mediciner eller alkohol. Finns det stor risk för att drabbas av brand i kläder eller möbeln man befinner sig i. Det är då viktigt att minska risken för att en brand uppstår. Flamskyddade kläder, lakan, täcken, madrasser, kuddar och möbler kan då vara ett bra alternativ om man inte kan få personen att röka på en tryggare plats. Det finns även rökförkläden som är till för att skydda de vanliga kläderna. Val av tyg i vardagskläderna kan också minska risken för brand. Bomull eller viskos är mest lättantändligt. Använd helst kläder i djurfiber som ull och siden, eller konstfiber som tex polyester. Har man ändå bomull ska det vara minst 5% elastan i.
Googla ”flamskyddade kläder, lakan osv eller kontakta vårdcentral eller arbetsterapeut.

 

Spisvakt

En spisvakt övervakar spisen så att en farlig situation inte ska uppstå. Den läser av flera olika risker som rök, temperatur och om någon befinner sig i rummet eller inte. Om den bedömer att det finns risk för brand avger den en signal och om man inte har tryckt på en knapp eller liknande inom en viss tid bryter den strömmen till spisen. Det finns även spisvakter som har inbyggd släckfunkton.
Kontakta din vårdcentral, arbetsterapeut eller Googla ”spisvakt”

Säkrare stekfett

När man lagar mat med olja och fett finns det alltid en risk att det börjar brinna om man är ouppmärksam. Den risken minskar om man använder ett fett som är en blandning mellan smör och olja och är anpassat för höga temperaturer.
Leta efter smör-olja blandning för höga temperaturer när du köper stekfett

 

Påminnelsesystem

Det kan vara en stor oro att inte komma ihåg om man har stängt av kaffebryggaren, spisen eller låst dörren när man har gått hemifrån eller lagt sig i sängen. Ett påminnelsesystem kan hjälpa en att se detta via en display som monteras på lämpligt ställe i bostaden eller via en nyckelbricka eller en mindre bärbar display som man kan ha i väskan.
Googla ”påminnelsesystem och trygghetssystem” eller kontakta din vårdcentral eller arbetsterapeut.

Påminnelselapp för nödsituation

Om en nödsituation uppstår är det lätt att bli stressad och glömma bort saker som man i vanliga fall kan utantill. Det kan då vara bra att ha en påminnelselapp på kylskåpet eller på någon annan bra plats i bostaden. Den ska tydligt visa nummret 112, beskriva vilka frågor man kommer få svara på när man kommer fram till SOS-alarm och även ens eget namn, adress och telefonnummer.
Tryck här för att kunna skriva ut denna lapp.

 

112-appen

Bilden visar 112 Appen. Blå ruta med vita 112 siffror

112-appen ger trygghet till alla som bor eller vistas i Sverige.

Med 112-appen kan du:

· få information vid till exempel en olycka eller brand i din närhet.

· ta emot VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och annan liknande krisinformation.

· lära dig mer om trygghet och säkerhet genom kristips, instruktionsfilmer med mera.

· få ökad kunskap om andra viktiga samhällsnummer.

· ringa 112 – din position skickas då till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att snabbt komma fram till rätt plats.

För att kunna använda 112-appen fullt ut samt ta del av alla dess funktioner är det viktigt att du registrerar ditt telefonnummer och godkänner platsinformation, tillåtelse att skicka push-notiser etc.

Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android i App Store och på Google Play.

Ladda ner appen i App Store

Ladda ner Google Play

SMS 112

Tjänsten är endast öppen för dig som är hörsel- och talskadad och kräver att du som är behörig registrerar dig via SOS Alarms hemsida. Även institutioner som elevhem, förskolor, daghem och liknande med döva elever och/eller personal kan använda sig av tjänsten.

Klicka här för att registrera dig

Viktiga nummer

Vid nödläge - 112
Info vid olyckor & kris - 113 13
Polis, icke akuta händelser - 114 14
Sjukvårdsrådgivning - 1177
Giftinformation - 010-456 6700
SOS-international - 004570105050