1. Startsida
  2. /
  3. Påminnelselapp för nödsituation

Påminnelselapp för nödsituation

 

Vid en nödsituation är det lätt att glömma bort saker som man i vanliga fall kan utantill. Därför är det bra att ha en påminnelselapp på till exempel kylskåpet. Den bör innehålla dessa uppgifter:

Vid nödsituation ring:

112 SOS-Alarm

När du ringer 112, var beredd att svara på:

  • Vad som har hänt
  • Vem som ringer
  • Var du befinner dig
  • Vilket telefonnummer du ringer ifrån

Dina uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Ort
  • Telefonummer

Viktiga nummer

Vid nödläge - 112
Info vid olyckor & kris - 113 13
Polis, icke akuta händelser - 114 14
Sjukvårdsrådgivning - 1177
Giftinformation - 010-456 6700
SOS-international - 004570105050