1. Startsida
  2. /
  3. Suicidprevention

Tema suicidprevention

Hur möter vi människor i kris? Hur hanterar vi psykisk ohälsa på våra arbetsplatser? Vad är AOSP och hur kan räddningstjänsten förhindra suicid?
Varje år tar ca 1500 sitt liv, kan vi hjälpa till att minska den siffran? RäddsamVG genomförde två tema webinar gällande suicidprevention i juni 2021.