1. Startsida
  2. /
  3. Räddningstjänst kultur

Kultur och värdegrund

Under 2018 arbetade vi med att skapa kompetens och inhämta kunskap för att skapa förutsättningar för en jämställd räddningstjänst. Från MSB bjöds sakkunnig in till styrgruppens möte i början på år 2018 för att vidare diskutera en framtida strategi.Detta ledde till svensk räddningstjänsts första gender coach program som genomfördes inom RäddsamVG. 

2019 slutfördes projektet Gender Coach RäddsamVG.

 2020 jobbar RäddsamVG vidare med ett arbete gällande etik och moral inom räddningstjänsten.