1. Startsida
  2. /
  3. Anmälan

Anmäl dig till våra kurser i oljeskydd!

Anmälan sker till anna.sahlberg@rsgbg.se

Steg 1

2021-10-19 – 2021-10-20

Miljöpåverkan och inriktning (teoretisk) Stora kurstillfällen med 80 deltagare/gång/ 2 dagar efter varandra, 2 tillfällen per år till dess minst 200 personer utbildats från kommunala förvaltningar och RTJ. Utöver dessa ser vi gärna att andra aktörer går kursen för samverkansvinster. Innehåll: Bunker, lätta EO, hybridoljor, tallolja, Miljöatlas, Sea Track Web, beskrivning av samverkande aktörer, lagstiftning, internationella avtal, mm

Steg 2

2022-04-19 – 2022-04-21

Begränsning och upptagning
Innehåll: Kursen syftar till att ge kursdeltagarna kompetens för att kunna hantera skydds- och styrutrustning vid ett oljeutsläpp samt kunna utföra upptagning av olja på olika typer av stränder och vattendrag på ett säkert och effektivt sätt. Länsor och strandduk finns att tillgå. (3 dagar)

Steg 3

2022-09-13 – 2022-09-14

Innehåll: Praktik, vikten av att tala samma språk, kartering, mängder, saneringsmanual, SCAT, vilken metod som skall användas, RTJ+teknisk kommunal förvaltning primär målgrupp. (2 dagar)

Steg 4

2022-11-15 – 2022-11-16

Innehåll: Kursen syftar till att ge kursdeltagarna kompetens för att kunna agera som expert i den operativa ledningen vid en händelse med löskommen olja. Vilka aktörer? Vilka frågor/beslut? Juridiken, vem äger problemet? Snabbt på plats för snabbt beslutsstöd till beslutsfattarna, staben är en resurs. (2 dagar)