Idag, den 1 oktober, är det FN:s internationella dag för äldre. Temat för årets internationella dag är de äldres rättigheter. Äldre personer tillhör en grupp som är särskilt utsatta vid brand och är överrepresenterade i statistiken över de som omkommer till följd av brand. En rättighet för äldre är att inte behöva skadas eller omkomma till följd av brand, vilket vi vill uppmärksamma genom att tydliggöra vikten av ett bra brandskydd och ett individanpassat brandskydd. Brandvarnare, brandfilt och brandsläckare är grunden i brandskyddet för ett hem. Har du inte förmåga att höra brandvarnaren eller lyfta brandsläckaren behövs andra åtgärder anpassat efter dig som individ och din individuella förmåga, ett så kallat individanpassat brandskydd. Gå in på www.raddsamvg.com och läs mer om individanpassat brandskydd. Med kunskapen om individanpassat brandskydd kan du förbättra ditt och/eller dina anhörigas brandskydd.