Med anledning av pågående Coronapandemi och få anmälda så har Länsstyrelsen gjort bedömningen att ställa in skogsbranddagen den 31 mars på plats i Göteborg och ersätta detta med ett Skypemöte. Agendan kommer bli annorlunda p.g.a. andra åtaganden och interna restriktioner med resor etc. hos en del föreläsare.

Det kommer en Skypeinbjudan till er innan helgen och beräkna med att Länsstyrelsen startar kl. 10,30 den 31 mars och att det pågår ca 1,5 timme.